Of zoek handmatig naar uw medicijn Heeft u last van een bijwerking? Slikte hem al trouw 3 weken en had 3 weken geen pijn.Ik vergat hem 1x had de volgende dag gelijk weer pijn! Het vergroot de capaciteit van de blaas, vertraagt de eerste aandrang tot urineren en vermindert de mictiefrequentie bij een hyperactieve blaas. Maar bijvoorbeeld bij een drogist of supermarkt? Met de onderstaande tips bent u goed voorbereid, zeker in coronatijd.Apotheek.nl is een initiatief van de KNMP, de beroepsvereniging van apothekers in Nederland.Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.Plaats de streepjescode binnen het kader. Pijn op de borst, Verder zijn gemeld: anafylactische reacties waaronder angio-oedeem.

Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. The most severe adverse events observed were accommodation disturbances and micturition difficulties. Perifeer oedeem. In the event of tolterodine overdose, treat with gastric lavage and give activated charcoal. In addition to these uses, tolterodine can also be prescribed on the advice of a specialist for older children (over 5 years of age) to help reduce bedwetting caused by an overactive bladder. Tolterodine tartrate tablets are available in blisters of 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 280 and 560 tablets and in bottles of 60 and 500 tablets. Treat symptoms as … Bekijk dan de Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Bekijk hieronder de gevonden resultaten. Meld dan uw ervaring bij Werken uw nieren minder goed?

Protect from light.

Tolterodine ontspant de spieren van de blaas.

Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Overdose. wat een elende Buiten alle bijwerkingen waar ik last van had, stond er niet bij dat het erectie problemen gaf. Dysurie, urineretentie. Of zoek handmatig naar uw medicijn Although pharmacokinetic studies have been performed in children 11—15 years of age, the therapeutic use of tolterodine in clinical studies has failed to demonstrate safety and efficacy in children. Less than … If someone has overdosed and has serious symptoms such as passing out or trouble breathing, ... How long have you been taking Tolterodine TARTRATE? De werkzame stof tolterodine zit in de volgende producten: Overleg dan met uw apotheker. Lees dan verder in het thema: Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Werkt dus degelijk. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention. Ondanks verschillen in farmacokinetiek tussen 'ultra-rapid' en 'poor metabolizers' (CYP2D6) is de klinische respons op eenzelfde dosering tolterodine bij beide typen patiënten gelijk.Aanbevolen dosering: 2 mg 2×/dag of 4 mg 'SR' 1×/dag.
As might be expected, ingestion of tolterodine in unintentional overdose in children has resulted in characteristic anticholinergic actions like dry mouth. (Overmatig) blozen. Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. Tolterodine vermindert het effect van middelen die de motiliteit van het maag-darmkanaal bevorderen (zoals metoclopramide). Bijvoorbeeld:Het is niet bekend of mensen met levercirrose dit medicijn veilig kunnen gebruiken. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Apotheek.nl is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Je bent offline, de website blijft beperkt werken. How do I store and/or throw out Tolterodine Tablets? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Het Farmacotherapeutisch Kompas gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'Samenstelling'.Het medicijn waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreedt, is het volgende.Twijfelt u eraan of de bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Werking: binnen vier weken. Droge huid. Het wordt gebruikt bij urine-incontinentie, met vaak aandrang. Na 2–3 maanden de noodzaak van verdere behandeling evalueren.Vaak (1-10%): hartkloppingen. Verwardheid, hallucinaties, desoriëntatie.Bij gebruik van de capsule met gereguleerde afgifte komen sommige bijwerkingen met een lagere frequentie voor.Vooral bij 'poor metabolizers' voorzichtigzijn bij de combinatie met Verder voorzichtigheid zijn bij de combinatie met geneesmiddelen die het QT-interval verlengen (o.a. Overleg dan met uw apotheker.

Gastro-oesofageale reflux. Store at room temperature. Not all pack sizes may be marketed.